بزرگ ترین، بروز ترین، و جامع ترین سایت دانشجویی با ما همراه باشید. این سایت دارای نشانه اعتماد می باشد.

نمونه قولنامه ، مبایعه نام ، اجاره نامه املاک و خودرو

نرم افزار

نظرسنجی سایت

کدام بخش از سایت مورد استفاده شما قرار گرفت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 469
  • بازدید دیروز : 224
  • بازدید کل : 731894

دانلود تحقیق ارکان نماز به صورت فایل ورد آماده ( دانش یاران)


دانلود تحقیق ارکان نماز به صورت فایل ورد آماده ( دانش یاران)

اركان نماز

 

نماز داراي اجزاء و قسمتهاي مختلفي است كه به جا آوردن بعضي از اين قسمتها، مثل ركوع واجب و به جا آوردن برخي ديگر، مثل قنوت مستحب است .

اموري كه انجام آن در نماز واجب و لازم است خود بر دو قسم است ; بعضي از آنها ركن بوده و برخي ديگر جزء اركان نمي باشد.

"اركان" به واجباتي از نماز گويند كه اگر از روي عمد يا اشتباه، اضافه يا ترك شوند، نماز باطل مي‎گردد و عبارتند از:

1 - نيت

"نيت" عبارت است از تصميم بر انجام كار و اين كه انسان بداند چه كاري را مي‎خواهد انجام دهد ولي لازم نيست انسان نيت را بر زبان جاري نمايد.

نمازگزار بايد نماز را به قصد نزديك شدن به خداوند متعال و انجام فرمان او به جا آورد و اگر انگيزه اي غير از خدا در كار او باشد مثلا براي نشان دادن به مردم نماز بخواند نمازش باطل است، بلكه اگر فقط قسمتي از نماز را براي غير خدا به جا آورد باز نمازش باطل است .

س : آيا مشخص كردن تعداد ركعتهاي نماز در هنگام نيت لازم است به اين كه مثلا بگويد: دو ركعت نماز صبح براي نزديك شدن به خدا به جا مي‎آورم يا لازم نيست ؟

ج : لازم نيست، ولي بايد نمازگزار متوجه باشد نمازي را كه مي‎خواهد به جا آورد نماز ظهر است يا عصر، نماز قضا است يا اداء و همچنين بايد مشخص نمايد نماز واجب شبانه روزي است يا نماز نافله و مستحبي .

2 - قيام

"قيام" يعني راست ايستادن و پرهيز از خم شدن، قيام هنگام گفتن تكبيرة الاحرام و همچنين قيام پيش از رفتن به ركوع كه آن را "قيام متصل به ركوع" مي‎نامند جزء اركان نماز است، ولي قيام موقع خواندن حمد و سوره و قيام پس از برخاستن از ركوع اگرچه امري واجب است اما ركن نيست و به همين جهت اگر از روي فراموشي ترك شود نماز صحيح است .

 

چند مسأله

1 - بايد نمازگزار پيش از گفتن تكبيرة الاحرام و پس از آن مقداري راست بايستد تا يقين نمايد كه در حال ايستادن تكبير گفته است .

2 - بنابر احتياط واجب بدن نمازگزار در هنگام قيام بايد آرام بوده و از تكيه كردن به ديوار يا عصا و هر چيز ديگر خودداري نمايد مگر در هنگام ناچاري كه تكيه دادن مانعي ندارد.

3 - احتياط واجب آن است كه در موقع ايستادن هر دو پا روي زمين قرار گيرد. ولي انداختن سنگيني بدن به طور مساوي روي دو پا لازم نبوده و امري مستحب مي‎باشد و همچنين مستحب است در حال قيام نمازگزار شانه ها را پايين انداخته دستها را بر روي رانها گذاشته، انگشتان دست را به هم چسبانده، جاي سجده را نگاه كرده و نماز را با حالت خضوع و خشوع به جاي آورد و احتياط مستحب آن است كه دستها و انگشتها را در هنگام قيام حركت ندهد.

4 - اگر نمازگزار مي‎خواهد در حال نماز كمي جلو يا عقب برود يا كمي بدن را به سمت راست يا چپ حركت دهد، بنابر احتياط واجب بايد در حال حركت چيزي نخواند و وقتي بدن آرام گرفت به خواندن نماز ادامه دهد.

س : اگر نمازگزار در بين نماز از هرگونه ايستادن عاجز شود چه بايد انجام دهد؟

ج : بايد بنشيند و اگر از نشستن هم عاجز شود بايد به صورتي كه قبلا گفته شد بخوابد، ولي بايد توجه نمايد تا بدنش آرام نگرفته چيزي از نماز را نخواند.

 

3 - تكبيرة الاحرام

"الله اكبر" در آغاز هر نماز را "تكبيرة الاحرام" گويند كه بايد دو كلمه "الله" و "اكبر" و نيز حروف آن پشت سر هم گفته شود.

س : آيا بالا بردن دستها تا برابر گوش يا برابر صورت هنگام تكبيرة الاحرام و ديگر تكبيرهاي نماز واجب است ؟

ج : خير، بلكه بالابردن دستها امري مستحب مي‎باشد.

س : انسان لال و فردي كه به واسطه بيماري نمي تواند تكبيرة الاحرام را درست بگويد چه بايد بكند؟

ج : هر طور كه مي‎تواند بايد بگويد و اگر به طور كلي توان گفتن آن را ندارد بايد آن را از قلب خود گذرانده و براي تكبير با انگشت اشاره نموده و اگر مي‎تواند زبان را هم حركت دهد.

 

4 - ركوع

نمازگزار بايد در هر ركعت پس از حمد و سوره و همچنين پس از خواندن تسبيحات اربعه به قصد ركوع به اندازه اي به طرف جلو خم شود كه كف دستهايش به سر زانوها برسد و بنابر احتياط دستها را به زانوها بگذارد.

س : كسي كه دست يا زانوي او با ديگران فرق دارد; مثلا دستهايش كوچكتر از ديگران است به چه اندازه اي براي ركوع بايد خم شود؟

ج : بايد به اندازه اي كه ديگران براي ركوع خم مي‎شوند خم شود.

س : اگر نمازگزار ركوع را فراموش نمايد و قبل از رسيدن به سجده يادش بيايد تكليف وي چيست؟

ج : بايد صاف بايستد و بعد به ركوع رود و اگر از زمين به حالت خميدگي به ركوع برگردد نمازش باطل است .

س : رعايت چه اموري در ركوع براي نمازگزار مستحب است ؟

ج : در ركوع پشت را صاف نگه داشته و گردن را كشيده و مساوي پشت نگه دارد و همچنين بين دو قدم را نگاه كرده و پيش از گفتن ذكر ركوع يا بعد از آن صلوات فرستد. و همچنين مستحب است زنها دستها را از زانوها بالاتر قرار دهند. و براي مردها مستحب است كه زانوها را به عقب دهند ولي زنان چنين كاري را نكنند.

 

5 - سجود

نمازگزار بايد در هر ركعت نمازهاي واجب و مستحب بعد از ركوع دو "سجده" نمايد. به اين صورت كه پيشاني، كف دو دست، سر دو زانو و انگشت بزرگ پاها را بر زمين قرار دهد.

س : سجده كردن براي غير خداوند متعال چه حكمي دارد؟

ج : حرام مي‎باشد و اگر كسي مقابل قبر پيامبراكرم (ص) يا امامان (ع) پيشاني را بر زمين گذارد در صورتي اشكال ندارد كه فقط براي خدا و شكرگزاري از او باشد.

س : اگر نمازگزار در يك ركعت نماز هر دو سجده را به جاي نياورد نمازش چگونه است ؟

ج : چون دو سجده با همديگر يك ركن حساب مي‎شوند، پس اگر نمازگزار در يك ركعت نماز واجب از روي عمد يا فراموشي هر دو سجده را ترك نمايد يا دو سجده ديگر اضافه نمايد نمازش باطل است .

س : اگر يك سجده را به جا نياورد چطور؟

ج : اگر از روي عمد بوده نماز باطل است و اگر از روي فراموشي آن را به جا نياورد و پيش از رسيدن به ركوع ركعت بعد يادش بيايد، بايد برگردد و آن را به جا آورد و دوباره آنچه را خوانده بخواند و بنابر احتياط براي هر يك از ايستادن بي مورد و ذكر بيجا دو سجده سهو به جا آورد و اگر بعد از رفتن به ركوع ركعت بعد يادش بيايد كه يك سجده را فراموش كرده نماز را تمام كرده و بعد از نماز قضاي سجده فراموش شده را به جا آورد و بنابر احتياط واجب دو سجده سهو نيز به جا آورد.

س : اگر هنگام سجده نمودن پيشاني بي اختيار از جاي سجده بلند شود تكليف انسان چيست ؟

ج : چنانچه ممكن است نبايد دوباره پيشاني را به جاي سجده بگذارد، چه ذكر سجده را گفته باشد يا خير. و اگر نتواند سر را نگه دارد و پيشاني بي اختيار به جاي سجده برسد روي هم يك سجده حساب شده و در صورتي كه ذكر سجده را نگفته باشد بايد به قصد نزديك شدن به خداوند و بدون نيت واجب يا مستحب ذكر را بگويد.

س : اگر موقعي كه ذكر سجده را مي‎گويد يكي از هفت عضو گفته شده را از زمين بردارد چه حكمي دارد؟

ج : اگر عمدا در موقعي كه مشغول گفتن ذكر است يكي از هفت عضو را از زمين بردارد نماز باطل مي‎شود و در صورتي كه مشغول گفتن ذكر نيست اگر به جز پيشاني جاهاي ديگر را از زمين بردارد و دوباره بگذارد اشكال ندارد.

و اگر از روي اشتباه پيش از تمام شدن ذكر سجده پيشاني را از زمين بردارد، نمي تواند آن را دوباره زمين بگذارد و بايد آن را يك سجده حساب نمايد، ولي چنانچه اعضاي ديگر غير از پيشاني را از روي اشتباه از زمين بردارد بايد دوباره آنها را به زمين گذاشته و ذكر را بگويد.

س : در سجده چه قسمتي از انگشت بزرگ پا بايد بر زمين قرار گيرد؟

ج : بنابر احتياط بايد سر دو انگشت بزرگ پا را بر زمين بگذارد و اگر روي دو انگشت بزرگ يا زير آنها و يا فقط انگشتان ديگر و يا روي پا را بر زمين گذارد و يا به واسطه بلند بودن ناخن سرشست به زمين نرسد نماز باطل است .

س : چنانچه نمازگزار مقداري از ذكر سجده را در هنگام رفتن و يا سربرداشتن از سجده بگويد نماز چطور است ؟

ج : اگر پيش از آن كه پيشاني به زمين برسد و بدن آرام گيرد از روي عمد ذكر سجده را بگويد يا پيش از تمام شدن ذكر سجده عمدا سر از سجده بردارد نمازش باطل است، اما اگر از روي اشتباه قبل از رسيدن به سجده ذكر را بگويد، بايد وقتي به سجده رفت و بدن آرام گرفت دوباره ذكر سجده را بگويد و اگر از روي اشتباه پيش از تمام شدن ذكر سر از سجده بردارد مانعي ندارد.

س : آيا نمازگزار پس از سربرداشتن از سجده اول بلافاصله مي‎تواند براي سجده دوم سر به زمين بگذارد؟

ج : خير، بلكه بايد وقتي سر از سجده اول برداشت مقداري بنشيند تا بدن آرام گيرد و دوباره به سجده برود و همچنين بنابر احتياط واجب در هر ركعت نماز كه تشهد ندارد نمازگزار بايد بعد از سجده دوم قدري بي حركت بنشيند و آنگاه براي ركعت بعد برخيزد.

 

مستحبات سجده

رعايت اموري براي سجده مستحب است كه برخي از آنها عبارتند از:

1 - موقعي كه مرد مي‎خواهد از ركوع به سجده برود ابتدا دستها را روي زمين قرار دهد و زن ابتدا زانوها را بر زمين قرار دهد.

2 - غير از پيشاني بيني را نيز بر چيزي كه سجده بر آن صحيح است بگذارد.

3 - در حال سجده انگشتان دست را به هم چسبانده و در برابر صورت بگذارد به طوري كه سر آنها رو به قبله باشد.

4 - سجده را طول دهد و در سجده صلوات بفرستد.

5 - در سجده دعا كند و از خدا حاجت بخواهد، ولي خواندن قرآن در سجده مكروه است .

 

 منبع: سایت دانش یاران فورکیا

www.daneshyaran.4kia.ir 

 

جهت دانلود فایل ورد آماده بر روی لینک دانلود زیر کلیک نماید!

http://uupload.ir/view/uo6n_اركان_نماز.doc/ 

  انتشار : ۲۱ دی ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 508

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کامل ترین وبه روز ترین سایت ایرانی راهنمایی برای تحقیقات دانش آموزی و دانشجویی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما